Seminar za konačne geometrije i grupe

lokacija: 
FER
vrijeme: 
23.04.2018 - 12:00 - 13:30
U ponedjeljak, 23.4.2018. s početkom u 12:00 sati (bez akademske četvrti)
u predavaonici D-102 na FER-u održat će se seminar:
 
Renata Vlahović,
"Neki rezultati o kvazisimetričnim dizajnima s iznimnim parametrima".
 
Seminar je javna obrana teme doktorske disertacije. Pozivamo članove
Seminara i ostale zainteresirane.
 
 
Kristijan Tabak
Share this