Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
09.04.2018 - 17:00 - 18:30

Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 9.
travnja 2018. u 17 sati u predavaonici 105, PMF-MO, Luka Mikec će održati
 predavanje

Potpunost i generalizirana Veltmanova semantika

Sažetak: Predstavit ćemo dokaze potpunosti raznih logika
interpretabilnosti u odnosu na generaliziranu Veltmanovu semantiku. Dokazi
se oslanjaju na tzv. potpune oznake (full labels) i leme o označavanju
(labelling lemmas). Novi rezultati su potpunost i odlučivost logike ILR, te
nov dokaz potpunosti logike ILW. Opisat ćemo problem koji bi trebalo
riješiti za dokazati potpunost logike ILRW (ILR*).

Predavanje se može pratiti i na https://meduza.carnet.hr/index
.php/media/watch/11640
.

Share this