Seminar za matematičku logiku i osnove matematike i Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
22.03.2018 - 18:00 - 19:30

Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike i Seminaru za
teorijsko računarstvo, iznimno u četvrtak 22. ožujka 2018. u 18 sati, u
predavaonici 105, PMF-MO, Ivan Gavran (Max Planck, Kaiserslautern) će
održati predavanje
Ophođenje s robotima - i prirodno i precizno

Sažetak: Kako komunicirati s robotima na prirodnom jeziku? Dva najčešća
pristupa su mapiranje izraza u jednu od nekoliko unaprijed određenih akcija
ili ograničavanje prirodnog jezika na strukturirani fragment. Prvi slučaj
dopušta slobodno korištenje prirodnog jezika, ali se različite akcije ne
mogu kombinirati i stvarati nove. U drugom se slučaju mogu izraziti
složeniji koncepti, ali jezik nije zaista prirodan. Na seminaru ću
predstaviti Flipper, sučelje za davanje uputa
robotu. Flipper polazi od formalnog jezika koji se korištenjem transformira
u prirodni. Na taj način podržava složene akcije izražene na prirodan
način. Cijena je da barem neki od korisnika moraju poznavati inicijalni
formalni jezik. U drugom dijelu razgovarat ćemo o mogućnosti da se ta
cijena snizi učenjem iz primjera.
Predavanje se može pratiti i on-line na sljedećoj adresi:
https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/11640.

Share this