Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
19.03.2018 - 15:00 - 16:30

U sklopu poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo u ponedjeljak
19. ožujka 2018. u 15 sati, predavaonica A318 PMF-MO, održat će se obrana
doktorske disertacije Marka Špoljarca (Privredna banka Zagreb). Naslov
disertacije je:

"Efikasni algoritmi za rješavanje robusnih varijanti problema toka u mreži".

Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu: 1. prof.dr.sc.
Saša Singer, PMF-MO; 2. doc.dr.sc. Krunoslav Puljić, EF; 3. prof.dr.sc.
Robert Manger, PMF-MO; 4. doc.dr sc. Goranka Nogo, PMF-MO (zamjena).

Pozivaju se svi članovi Seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom događaju. Molim vas primijetite da se neće koristiti uobičajena
 predavaonica.

Robert Manger

Share this