Seminar za dinamičke sustave

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
13.03.2018 - 16:00 - 17:30

U utorak, 13. ožujka u 16 sati u predavaonici 104 (PMF-MO) u okviru
Seminara za dinamičke sustave Goran Radunović održat će predavanje
 
Pregled više-dimenzionalne teorije fraktalnih zeta funkcija.
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.
  

Sonja Štimac

Sažetak: Izložit ćemo najzanimljivije rezultate više dimenzionalne teorije
fraktalnih zeta funkcija razvijene u seriji članaka i u nedavno objavljenoj
monografiji "Fractal Zeta Functions and Fractal drums: Higher-Dimensional
Theory of Complex Dimensions" u koautorstvu s M. L. Lapidusom i D. Zubrinicem.
Naglasak će biti stavljen na demonstraciju kako kompleksne dimenzije, definirane
kao polovi fraktalne zeta funkcije danog skupa, otkrivaju finiju geometrijsku
strukturu tog skupa u odnosu na klasične fraktalne dimenzije kao što su npr.
Hausdorffova i dimenzija Minkowskog.

Share this