Seminar za topologiju

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
05.02.2018 - 11:00 - 12:30

U okviru Seminara za topologiju u ponedjeljak 5.2. u 11 sati u predavaonici
104 Matija Bašić će održati predavanje pod naslovom

Kombinatorni aspekti dendroidalnih skupova

Sažetak: U predavanju ćemo ponoviti osnovne definicije o stablima i
preslikavanjima strana iz teorije dendroidalnih skupova. Nakon toga ćemo
pokazati tenzorski produkt stabala i njihove dekompozicije, te opisati
probleme prebrojavanja vezanih uz njih. Drugi dio predavanja će biti
posvećen metodi dokazivanja da su odredjena preslikavanja u saturiranoj
klasi generiranoj preslikavanjima rogova. Metodu ćemo primijeniti kako
bismo pokazali tzv. svojstvo “pushout-produkta” za stabilnu modelnu
strukturu na dendroidalnim skupovima.

Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.

Zvonko Iljazović

Share this