Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
29.01.2018 - 15:00 - 16:30

U sklopu poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo u ponedjeljak
29. siječnja 2018. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO, Marko Špoljarec iz
Privredne banke Zagreb održat će predavanje pod naslovom:

"Eksperimentalna evaluacija (meta)heuristika za rješavanje robusnih
varijanti problema toka u mreži".

Sažetak: Promatraju se približni algoritmi za rješavanje robusnih varijanti
problema toka minimalne cijene u mreži. Riječ je o četiri heuristike
zasnovane na lokalnom traženju te o devet (meta)heuristika zasnovanih na
evolucijskom računanju. Provodi se eksperimentalna evaluacija razvijenih
algoritama na razmjerno velikim primjercima robusnog problema toka minimalne
cijene. Koriste se dva skupa test-primjeraka. U prvom skupu su oni koji se
još uvijek mogu riješiti egzaktno. U drugom skupu su primjerci koji su
preveliki da bi se riješili egzaktno, ali se za njihovo rješenje može dobiti
donja ograda metodom relaksacije. Za primjerke iz prvog skupa pouzdano se
mjeri točnost svakog algoritma te njegovo ubrzanje. Za primjerke iz drugog
skupa ugrubo se procjenjuje točnost mjerenjem relativnog otklona dobivenog
rješenja u odnosu na donju ogradu dobivenu relaksacijom. Na temelju
provedenih mjerenja utvrđuju se relativne prednosti i nedostatci pojedinih
 (meta)heuristika.

Pozivaju se svi članovi Seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.

Robert Manger.

Share this