Seminar za teoriju vjerojatnosti

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
05.01.2018 - 11:00 - 13:30

U petak 5.1.2018., od 11:00 - 13:20 sati u predavaonici 201 (PMF - Matematički odsjek),
u okviru Seminara za teoriju vjerojatnosti te bilateralnog hrvatsko-mađarskog projekta
Statistical inference for branching processes with immigration održat će se tri predavanja
prema sljedećem rasporedu:

11:00 Snježana Lubura (PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu)   
   A stochastic model of eye lens growth   

11:35 Hrvoje Planinić (PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu)
   Compound Poisson approximation and local sequence alignment

12:10 -12:30 Coffee break

12:30  Zsuzsanna Bősze,  (Bolyai Institute, University of Szeged) 
   Regularly varying non-stationary Galton-Watson processes with immigration

Pozivamo članove seminara i sve zainteresirane da prisustvuju ovim zanimljivim predavanjima.

Azra Tafro

Share this