Seminar za unitarne reprezentacije i automorfne forme

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
11.12.2017 - 16:00 - 17:30

Dana 11.12.2017. (ponedjeljak) u 16 sati u predavaoni 109 u okviru
Seminara za unitarne reprezentacije i automorfne forme

Sonja Žunar, PMF-MO, će održati predavanje pod nazivom

"O analitičkom proširenju i neponištavanju L-funkcija II".

Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani.

M.Hanzer

Share this