Seminar za teoriju vjerojatnosti

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
17.10.2017 - 16:00 - 17:30

U utorak 17.10.2017. u 16 sati, u dvorani 201 (PMF - Matematički odsjek),
u okviru Seminara za teoriju vjerojatnosti Nikola Sandrić održat će predavanje pod naslovom

 "Ergodičnost generaliziranog Ornstein-Uhlenbeckovog procesa sa po dijelovima linearnim driftom".

Detaljnije informacije o seminaru možete naći na web.math.pmf.unizg.hr/zzvs/
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom zanimljivom predavanju.

Azra Tafro

Share this