Hrvatski 
matematički elektronski časopis math.e

Broj 5 

 

Šime Šuljić

Mandelbrotov skup


"Vječnost nije dovoljna da ga se cijelog pregleda"

(James Gleick)


Sadržaj:

1. Fantastično putovanje

2. Putovanje bez vodiča i itinerara

3. Skup kompleksnih brojeva

4. Iterativni postupak

5. Iterativni rep

6. Ravnalom i šestarom

7. Povijesna crtica

8. Knjige, članci, programi i linkovi