MATH.E     Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
Broj 9
http://web.math.hr/mathe/

Rješenja nagradnih zadataka

* Rješenje nagradnog zadatka iz 9. broja

U 9. broju math.e postavljen je sljedeći nagradni zadatak. Trebalo je dokazati nejednakost između geometrijske i harmonijske sredine:

( a1w1 a2w2 ··· anwn) 1/W     ≥     W  .
w1/a1 + … + wn/an

Nejednakost slijedu uvrštavanjem brojeva 1/a1,…,1/an u težinsku AG nejednakost (prvi teorem u članku Dokazi i primjene AG nejednakosti). Ovdje možete vidjeti kako je do rješenja došao Anton Golub.

* Nagrađeni rješavatelji i nagrade