Hrvatski matematički elektronski časopis math.e

7. MEDITERANSKO MATEMATIČKO NATJECANJE

Zagreb, 24. travnja 2004.

Zadaci


 1. Nađite sve prirodne brojeve m takve da je

  1! * 3! * 5! * ... * (2m -1)! = (m(m + 1)/2)! .

 2. Pravac na kojem leži visina iz vrha A trokuta ABC siječe opisanu mu kružnicu u točki T. Promjer opisane kružnice kroz točku A i pravac OT (O je središte opisane kružnice) sijeku stranicu BC u Q i M, tim redom.
  Pokažite da je

  P(AQC) / P(CMT) = (sin B / cos C)2 ,

  (P(XYZ) je površina trokuta XYZ).

 3. Ako su a, b, c pozitivni brojevi takvi da je

  1 = ab + bc + ca + 2abc,

  dokažite nejednakost

  2(a + b + c) + 1 >= 32abc.

  Kada vrijedi znak jednakosti?

 4. Neka su z1, z2, z3 u parovima različiti kompleksni brojevi za koje je

  |z1| = |z2| = |z1| = 1,

  i vrijedi jednakost

  1/(2+|z1+z2|) + 1/(2+|z2+z3|) + 1/(2+|z3+z1|) = 1.

  Ako su točke A(z1), B(z2), C(z3) vrhovi šiljastokutnog trokuta, dokažite da je on jednakostraničan.