Hrvatski matematički elektronski časopis math.e

12. DRŽAVNO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA REPUBLIKE HRVATSKE

Pula, 7. - 10. svibnja 2003.

Zadaci za I. razred


 1. Dokažite da trokut čije su duljine stranica prosti brojevi ne može imati cjelobrojnu površinu.

 2. Produkt pozitivnih realnih brojeva x, y i z jednak je 1. Ako je

  1/x+1/y+1/z>=x+y+z

  dokažite da je

  1/x^k+1/y^k+1/z^k>=x^k+y^k+z^k

  za svaki prirodan broj k.

 3. U jednakokračnom trokutu duljina osnovice je a, duljina kraka b, duljina visine na osnovicu v, pri čemu vrijedi: a/2 + v >= bkorijen2. Odredite kutove trokuta. Kolika je površina trokuta ako je b = 8korijen2?

 4. Koliko ima djelitelja broja 302003 koji nisu djelitelji broja 202000?