Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
 
O  
14. MEĐUNARODNO MATEMATIČKO NATJECANJE SVEUČILIŠNIH STUDENATA IMC
Blagoevgrad, Bugarska, 3.-9. kolovoza 2007.
O

Hrvatski natjecatelji

Goran Dražić, Zagreb; treća nagrada

Nikola Grubišić, Zagreb; druga nagrada

Rudi Mrazović, Zagreb; druga nagrada

Radan Skorić, Zagreb; pohvala

Kristina Ana Škreb, Zagreb; treća nagrada

Josip Vujčić, Zagreb; pohvala

Marko Živković, Zagreb; prva nagrada

O ---O