Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
 
O  
47. MEĐUNARODNA MATEMATIČKA OLIMPIJADA
Ljubljana, Slovenija, 6.-18. srpnja 2006.
O

Članovi hrvatske ekipe:

Nikola Adžaga, V. gimnazija, Zagreb; brončana medalja

Goran Dražić, V. gimnazija, Zagreb; srebrna medalja

Vedran Palajić, V. gimnazija, Zagreb

Luka Rimanić, Gimnazija A.Mohorovičića, Rijeka

Josip Saratlija, III. gimnazija, Split; pohvala

Luka Žunić, Gimnazija A.Mohorovičića, Rijeka; pohvala.

O ---O