Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
 
O  
13. MEĐUNARODNO MATEMATIČKO NATJECANJE SVEUČILIŠNIH STUDENATA IMC
Odesa, Ukrajina, 20.-26. srpnja 2006.
O

Hrvatski natjecatelji

Matija Bašić , Zagreb; treća nagrada

Vili Krainz, Zagreb; pohvala

Rudi Mrazović, Zagreb; treća nagrada

Kristina Škreb, Zagreb; pohvala

Marko Živković, Zagreb; druga nagrada

O ---O