Hrvatski matematički elektronski časopis math.e

15. MEĐUNARODNO MATEMATIČKO NATJECANJE SVEUČILIŠNIH STUDENATA "VOJTECH JARNIK"

Ostrava, Češka, 6. travnja 2005.Hrvatski natjecatelji:

Tonći Antunović

Matija Bašić

Vili Krainz

Srđan Maksimović

Mislav Mišković

Filip Najman

Višnja Polić

Marijan Polić

Marko Živković, diploma za peto mjesto