Hrvatski matematički elektronski časopis math.e

14. MEĐUNARODNO MATEMATIČKO NATJECANJE SVEUČILIŠNIH STUDENATA "VOJTECH JARNIK"

Ostrava, Češka, 31. ožujka 2004.Hrvatski natjecatelji:

Damir Korenčić

Filip Najman

Marko Živković

Tonći Antunović

Tonči Kokan

Srđan Maksimović

Tomislav Pejković