Hrvatski matematički elektronski časopis math.e

13. MEĐUNARODNO MATEMATIČKO NATJECANJE SVEUČILIŠNIH STUDENATA "VOJTECH JARNIK"

Ostrava, Češka, 2. travnja 2003.


Hrvatski natjecatelji:

Tonći Antunović

Damir Korenčić

Marijan Polić

Vedran Šohinger

Matija Kazalicki, treća nagrada

Tonči Kokan

Mislav Mišković

Tomislav Pejković