Hrvatski matematički elektronski časopis math.e

44. MEĐUNARODNA MATEMATIČKA OLIMPIJADA

Tokyo, Japan, 7. - 19. srpnja 2003.


Članovi hrvatske ekipe:

Mario Flajšlik, SŠ T. Ujevića, Kutina; brončana medalja

Dijana Kreso, Srednja škola Bol; pohvala

Miljen Mikić, Gimnazija A. Mohorovičića, Rijeka; pohvala

Rudi Mrazović, V. gimnazija, Zagreb; brončana medalja

Tvrtko Tadić, V. gimnazija, Zagreb; pohvala

Marko Živković, V. gimnazija, Zagreb; brončana medalja