Hrvatski matematički elektronski časopis math.e

10. MEĐUNARODNO MATEMATIČKO NATJECANJE SVEUČILIŠNIH STUDENATA IMC

Cluj-Napoca, Rumunjska, 25. - 31. srpnja 2003.


Hrvatski natjecatelji:

Tonći Antunović, druga nagrada

Matija Kazalicki, treća nagrada

Tonči Kokan, druga nagrada

Srđan Maksimović, treća nagrada

Tomislav Pejković, treća nagrada