Hrvatski matematički elektronski časopis math.e

http://web.math.hr/mathe/

11. DRŽAVNO NATJECANJE MLADIH MATEMATIČARA REPUBLIKE HRVATSKE

Zadar, 2. - 5. svibnja 2002.


Zadatci za II. razred


 1. Nađite sva rješenja jednadžbe

  (x2 + 3x - 4)3 + (2x2 - 5x + 3)3 = (3x2 - 2x - 1)3.

 2. Neka su a, b, c realni brojevi veći od 1. Dokažite sljedeću nejednakost

  loga (b2/ac - b + ac) logb (c2/ab - c + ab) logc (a2/bc - a + bc) >= 1.

 3. Ako za trokute s duljinama stranica a, b, c i a', b', c', te nasuprotnim kutovima alfa, beta, gama i alfa'', beta'', gama'', vrijede jednakosti alfa + alfa'' = pi i beta = beta'', dokažite da vrijedi i jednakost

  aa' = bb' + cc'.

 4. Odredite sve prirodne brojeve n za koje jednadžba

  1/x+1/y=1/n

  ima točno pet rješenja (x,y) u skupu prirodnih brojeva.