Hrvatski matematički elektronski časopis math.e

9. MEĐUNARODNO MATEMATIČKO NATJECANJE SVEUČILIŠNIH STUDENATA IMC

Varšava, Poljska, 19. - 25. srpnja 2002.


Hrvatski natjecatelji:

Tonći Antunović, druga nagrada

Matija Kazalicki, prva nagrada

Vjekoslav Kovač, prva nagrada

Vedran Zorić, treća nagrada