Hrvatski matematički elektronski časopis math.e

8. MEĐUNARODNO MATEMATIČKO NATJECANJE SVEUČILIŠNIH STUDENATA IMC

Prag, Češka, 19. - 25. srpnja 2001.


Hrvatski natjecatelji:

Tonči Crmarić, treća nagrada

Matija Kazalicki, druga nagrada

Vjekoslav Kovač, prva nagrada

Marjan Praljak, druga nagrada