Hrvatski matematički elektronski časopis math.e

7. MEĐUNARODNO MATEMATIČKO NATJECANJE SVEUČILIŠNIH STUDENATA IMC

London, Velika Britanija, 26. - 31. srpnja 2000.


Hrvatski natjecatelji:

Ante Đerek, treća nagrada

Matija Kazalicki, treća nagrada

Vjekoslav Kovač, druga nagrada

Marjan Praljak, treća nagrada