Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
  Broj 12

O
Rješenja nagradnih zadataka    
O

* Rješenje nagradnog zadatka iz 12. broja

U 12. broju math.e postavljen je sljedeći nagradni zadatak. U paralelogramu su povučeni pravci od vrhova do polovišta nasuprotnih stranica i na taj način određen je osmerokut unutar paralelograma. Odredite omjer površine osmerokuta i paralelograma!

Omjer površine osmerokuta i paralelograma iznosi 1:6. Ovdje možete vidjeti rješenje koje nam je poslao Mario Berljafa.

* Nagrađeni rješavatelji i nagrade

  • Mario Berljafa, učenik 3. razreda Tehničke škole "Pula", Pula (P.Papić, Teorija skupova).
  • Ivan Kirijan, učenik 4. razreda Prve gimnazije "Varaždin", Varaždin (G.Polya, Matematičko otkriće).
  • Marin Mišur, student 1. godine PMF-Matematičkog odjela, Zagreb (J.Pečarič, Nejednakosti).
  • Marina Škaričić, studentica 2. godine PMF-Matematičkog odjela, Zagreb (Z.Kurnik, Diofantske jednadžbe).
  • Predrag Pejić, učenik 3. razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije u Puli (Z.Kurnik, Diofantske jednadžbe).
  • Matija Bucić, učenik 1. razreda XV. gimnazije u Zagrebu (Z.Kurnik, Zadaci s više načina rješavanja).
O ---O