MATH.E     Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
Broj 10
http://web.math.hr/mathe/

Dennis E. Shasha: Karlo za praznike ne vraća novac

Zabava, Scientific American, prosinac 2005.

Rješenja:

  1. Ako ispišete čekove na 15 kn, 30 kn i 60 kn, tada će Karlu ostati najviše 14 kn, bez obzira na cijene.

  2. Karlo je mogao objaviti cijene od 50 kn, 51 kn, 53 kn i 59 kn. Pretpostavimo da možete napisati čekove tako da nema povrata niti za jednu cijenu. Neki ček mora biti na 50 kn ili manje, jer moramo moći kupiti svaki artikl. Ako je jedan ček na 50 kn, onda drugi mora biti na 1 kn, a treći na 8 kn, kako bismo mogli nabaviti svaki artikl. U tom slučaju kod 53 mora biti povrata novca. Ako Karlo nema ček na 50 kn već na neki manji iznos x, tada mora imati i ček na 50 − x kn. Preostali ček mora dosegnuti do 59, pa 51 i 53 zahtijevaju povrat novca.