Glasnik Matematički 53.1

Novi broj Glasnika matematičkog
(53.1 - lipanj 2018)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja
možete naći na
 
 
Dražen Adamović
 
 
Glasnik Matematički
Glavni urednik
Share this