This page uses JavaSketchpad, a World-Wide-Web component of The Geometer's Sketchpad. Copyright © 1990-2001 by KCP Technologies, Inc. Licensed only for non-commercial use.

Pretvaranje linearnog gibanja u kružno i obrnuto, naravno, ne može proći bez inverzije. Tako su se počeli pojavljivati i inverzori.
Svi pokušaji za pretvaranje kružnog u linearno gibanje nisu uspjeli sve do 1864. godine.

Sorry, this page requires a Java-compatible web browser.

Inverzor na dijelu