Hrvatski matematički elektronski časopis math.e

http://www.math.hr/~mathe/

Rješenje zadatka iz rubrike Matematike u literaturi (5. broj časopisa)

U pjesmi Near a Raven “kodirano” je 740 decimala broja π.

Kod za riječ od n slova je slijedeći. Ako je