Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
05.12.2022 - 17:00 - 19:00
Na zajedničkom sastanku Seminara za matematičku logiku i osnove matematike te Seminara za teorijsko računarstvo, u ponedjeljak 5. prosinca 2022. u 17 sati, u predavaonici 105, PMF-MO, Sandro Lovnički (Friendly Fire) će održati predavanje
 
Kako smo se našli ovdje? Od paradoksa do strojeva.
 
Sažetak: Rano 20. stoljeće je razdoblje potrage za konzistentnim temeljima matematike. Istražit ćemo glavne aktere i događaje koji su nas od jednostavnih pitanja odluke doveli do presudnih teorema nepotpunosti i formalizacije pojma izračunljivosti.
 

 

Share this