Seminar za kombinatornu i diskretnu matematiku

lokacija: 
Građevinski fakultet, Zagreb
vrijeme: 
30.11.2022 - 15:00 - 17:00

U srijedu 30. studenoga 2022. u predavaonici 121 Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 26, u 15 sati

u okviru Seminara za kombinatornu i diskretnu matematiku održat će se predavanje:

 

Ivana Katić : Nekoliko načina prebrajanja permutacija bez fiksne točke s barem jednim 2-ciklusom.

 

 

Share this