Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
vrijeme: 
14.09.2022 - 12:00 - 13:00

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike, održat će se predavanje:

  dr. sc. Petar Mlinarić, Virginia Polytechnic Institute and State University, SAD
  "Interpolatory Conditions for L2-optimal Reduced-order Modeling"

Predavanje će se održati u srijedu 14. rujna 2022. s početkom u 12:00, Predavaonica 2.

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:
http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/semina…
  

 

Share this