Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
vrijeme: 
24.11.2021 - 12:00 - 13:30

 

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike održat će se predavanje:

 

  Prof. dr. sc. Krešimir Burazin, Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

  "Eksplicitne ocjene na energiju u 3D lineariziranoj elastičnosti i primjene"

 

 

Predavanje će se održati u srijedu 24. studenog 2021. s početkom u 12:00, Predavaonica 2.

 

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:

http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/seminar-za-optimizaciju-i-primjene

Share this