Seminar za teoriju vjerojatnosti

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
19.10.2021 - 16:15 - 18:00

U okviru Seminarza teoriju vjerojatnosti, u utorak, 19.10.2021., u 16:15 sati u predavaonici A002 (PMF - Matematički odsjek), Soobin Cho (Seoul National University) će održati predavanje pod naslovom:

 

"General law of iterated logarithm for Markov processes".

 

U predavaonici će se poštivati sva pravila vezana uz epidemiju virusa.

 

Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom zanimljivome predavanju.

 

Raspored seminara i detaljnije informacije o predavanju možete naći na web.math.pmf.unizg.hr/zzvs

Petra Lazić
Share this