Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
04.10.2021 - 17:15 - 19:00

Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 4. listopada 2021. u 17:15 sati,

Lucija Validžić će održati predavanje

 

Topološka semantika logika konzervativnosti i interpretabilnosti (2)
  

Sažetak: U nastavku seminara uvest ćemo pojam ultrabuketa bitopoloških

prostora i pomoću njega ćemo dokazati teorem kompaktnosti u topološkoj

semantici za logike CL, CLM, IL, ILM, ILP i ILW. Na kraju ćemo napraviti

jedan primjer konstrukcije ultrabuketa bitopoloških prostora koji dokazuje

ispunjivost određenog skupa formula.

 

Podaci za online praćenje preko Zoom platforme:

 

Topic: SLOM
Link: https://zoom.us/j/97325200710?pwd=b2g1ZCtSTjk1dmRQZVVYWTUwOFdMZz09
Meeting ID: 973 2520 0710

 

Share this