Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
30.09.2021 - 12:15 - 14:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje

Nela Bosner: Zajednička aproksimativna dijagonalizacija više matrica
pomoću optimizacijskog algoritma na matričnim mnogostrukostima; 2. dio:
Rješavanje problema na konkretnim matričnim mnogostrukostima i prijedlog
efikasnih algoritama

koje će se održati 30. 9. 2021. u 12:15 putem Zoom-a preko linka

https://zoom.us/j/93296694355?pwd=cHF6WkpTdFA3Tnk4THVpbkRwZUtqQT09

Više informacija o ovom predavanju možete naći na
http://degiorgi.math.hr/seminari/predavanje.php?id_pred=122 .

                               Tina Bosner

Share this