Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
27.09.2021 - 17:15 - 19:00

Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike,

u ponedjeljak 27. rujna 2021. u 17:15 sati, Lucija Validžić će održati predavanje

 

Topološka semantika logika konzervativnosti i interpretabilnosti
  

Sažetak: Na seminaru će se predstaviti topološka semantika logika konzervativnosti i interpretabilnosti koju su nedavno definirali Iwata i Kurahashi s ciljem dokaza jake potpunosti nekih proširenja tih logika. U novouvedenoj semantici, prezentirat će se njihov dokaz teorema kompaktnosti za konzistentna normalna proširenja logike konzervativnosti te će se pokazati kako on za posljedicu ima jaku potpunost logika CL, CLM, IL, ILM, ILPILW.

 

Podaci za online praćenje preko Zoom platforme:

 

Topic: SLOM
Link: https://zoom.us/j/97325200710?pwd=b2g1ZCtSTjk1dmRQZVVYWTUwOFdMZz09
Meeting ID: 973 2520 0710

 

Share this