Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
23.09.2021 - 12:15 - 14:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje

Marko Hajba: Modeli dubokih neuronskih mreža za aproksimaciju
svojstvenih funkcija lokaliziranih ograničavajućim potencijalom

koje će se održati 23. 9. 2021. u 12:15 putem Zoom-a preko linka

https://zoom.us/j/92706387651?pwd=aFU2SHgxQW1IVmxqdWh6cE5uVThndz09

Više informacija o ovom predavanju možete naći na
http://degiorgi.math.hr/seminari/predavanje.php?id_pred=121 .

                               Tina Bosner

Share this