Seminar za matematičku logiku i osnove matematike i Seminar za topologiju

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
13.09.2021 - 17:15 - 19:00

Na zajedničkom sastanku Seminara za matematičku logiku i osnove matematike te Seminara za topologiju, u ponedjeljak 13. rujna 2021. u 17:15 sati, Marko Horvat će održati predavanje

 

Izračunljive aproksimacije poluizračunljivih lančastih kontinuuma

 

Sažetak: Iljazović i Pažek su 2018. godine dokazali zanimljiv rezultat o poluizračunljivim dekompozabilnim lančastim kontinuumima u izračunljivim metričkim prostorima. Naime, svaki takav kontinuum je moguće po volji dobro (u smislu Hausdorffove metrike) aproksimirati izračunljivim potkontinuumom lančastim od jedne izračunljive točke do druge. Naš je cilj u ovom radu, koji je trenutno u postupku recenzije, poopćiti navedeni rezultat na izračunljive topološke prostore. Ovaj seminar će biti probno predavanje za LAP 2021 u Dubrovniku (http://imft.ftn.uns.ac.rs/math/cms/LAP2021).

 

Podaci za online praćenje preko Zoom platforme:

 
Topic: Seminar za logiku i osnove matematike

 

Share this