Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
13.09.2021 - 15:00 - 17:00

U okviru Seminara za teorijsko računarstvo, u ponedjeljak 13. rujna 2021. u 15 sati

Robert Manger (PMF - Matematički odsjek Zagreb) održat će predavanje pod naslovom:

"Robusne varijante problema trgovačkog putnika - pregled literature".

Sažetak:  Na predavanju će se prikazati i komentirati rezultati iz literature vezani uz robusne varijante problema trgovačkog putnika (traveling salesman problem - TSP). S obzirom da je konvencionalni (ne-robusni) TSP već NP-težak, jasno je da njegove robusne varijante mogu biti izuzetno zahtjevne u pogledu računske složenosti. Na predavanju će posebna pažnja biti posvećena člancima koje su napisali autori R. Montemanni, J. Barta i L.M. Gambardella. U tim člancima promatra se robusna varijanta simetričnog TSP zasnovana na kriteriju robusnosti min-max-regret. Pritom se nesigurnost u cijenama bridova izražava intervalima.

Predavanje će se održati u obliku telekonferencije (on-line) na platformi Zoom. Podaci za spajanje:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95362572949?pwd=bTFtdGlxWSs1dGJSYWhOZmhiTXNvQT09

Meeting ID: 953 6257 2949

Pozivaju se svi članovi seminara, studenti diplomskih studija, kao i ostali zainteresirani da se pridruže.

Robert Manger.

Share this