Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
02.07.2021 - 12:00 - 15:00

Obrana doktorske disertacije Luke Borozana, asistenta na Odjelu za Matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, održat će se u okviru Seminara za teorijsko računarstvo:

u petak 2. srpnja 2021. u 12:00 sati, predavaonica 201, PMF-Matematički odsjek, Zagreb, Bijenička cesta 30.

Naslov disertacije:

"Combinatorial optimization algorithms for (pseudo)alignment in Bioinformatics"
(Algoritmi kombinatorne optimizacije za (pseudo)poravnavanje u bio-informatici).

Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:

1. prof. dr. sc. Robert Manger, PMF-MO, Zagreb
2. doc. dr. sc. Domagoj Ševerdija, Odjel za matematiku, Osijek
3. doc. dr. sc. Slobodan Jelić, Odjel za matematiku, Osijek
4. izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, Odjel za matematiku, Osijek
5. dr. sc. Stefan Canzar, Ludwig-Maximilians Universität, München
6. doc. dr. sc. Goranka Nogo, PMF-MO, Zagreb, zamjena.

Pozivaju se svi članovi Seminara, kao i ostali zainteresirani, da prisustvuju ovoj obrani.

Robert Manger.

Share this