Seminar za teoriju brojeva i algebru

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
23.06.2021 - 10:15 - 12:00
U srijedu 23.6.2021. s početkom u 10:15,
virtualnim putem (koristeći platformu https://zoom.us/)
Valentina Pribanić održat će predavanje pod naslovom
 
   "Računanje slika Galoisovih reprezentacija pridruženih eliptičkim krivuljama".
 
Potrebne informacije za pridruzivanje seminaru:
 
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99432583665
 
Meeting ID: 994 3258 3665
 
Voditelji seminara: 
Andrej Dujella
Alan Filipin
Ivica Gusić
Borka Jadrijević
Filip Najman
Share this