Seminar za funkcionalnu analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
23.06.2021 - 13:15 - 15:00
U sklopu Seminara za funkcionalnu analizu, u srijedu 23.6.2021. s početkom u 13:15 
Mateo Tomašević će održati predavanje pod naslovom 
"Homomorfizmi matričnih algebri".
 
Poveznica za pristup predavanju je
https://zoom.us/j/5601374897
Meeting ID: 560 137 4897
 
Ljiljana Arambašić
Share this