Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
17.06.2021 - 12:15 - 14:00

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje

Nela Bosner: Zajednička aproksimativna dijagonalizacija više matrica
pomoću optimizacijskog algoritma na matričnim mnogostrukostima; 1. dio:
Osnove diferencijalne geometrije za algoritme u numeričkoj linearnoj
algebri

koje će se održati 17. 6. 2021. u 12:15 putem Zoom-a preko linka

https://zoom.us/j/95595430067?pwd=TFVFZEdDMDVjWFJIbWFrMGJ4Q1FSQT09

Više informacija o ovom predavanju možete naći na
http://degiorgi.math.hr/seminari/predavanje.php?id_pred=118 .

                               Tina Bosner

Share this