Seminar za kombinatornu i diskretnu matematiku

lokacija: 
Građevinski fakultet, Zagreb
vrijeme: 
01.06.2021 - 15:00 - 17:00

U utorak 1. lipnja 2021. u predavaonic1 121 Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 26, u 15 sati

u okviru Seminara za kombinatornu i diskretnu matematiku održat će se predavanje:

      Dragutin Svrtan, " Verifikacija tropske verzije Atiyah Sutcliffeovih slutnji za gotovo kolinearne konfiguracije u hiperboličkoj geometriji".

Pozivaju se članovi Seminara te svi zainteresirani da prisustvuju ovom
predavanju.

           Tajnik Seminara
           Goran Igaly

Share this