Seminar za teoriju vjerojatnosti

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
02.02.2021 - 16:00 - 18:00
U okviru Seminara za teoriju vjerojatnosti, u utorak, 2.2.2021., u 16:00 sati 
Ivana Katić (Građevinski fakultet) će održati predavanje pod naslovom
 
"Zakova transformacija".
 
Predavanje će se održati online, preko platforme Zoom, a pristupiti mu možete:
 
 
Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom zanimljivome predavanju.
 
Raspored seminara i detaljnije informacije o predavanju možete naći na web.math.pmf.unizg.hr/zzvs.
 

Petra Lazić

 

Share this