Seminar za matematičku logiku i osnove matematike i Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
23.11.2020 - 17:15 - 19:00

Na zajedničkom sastanku Seminara za matematičku logiku i osnove matematike te Seminara za teorijsko računarstvo, u ponedjeljak 23. studenog 2020. u 17:15 sati,

Tajana Ban Kirigin (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci) će održati predavanje

 

Modeliranje resursa u verifikaciji sigurnosnih protokola

 

Sažetak: Raspolaganje ograničenim resursima u osnovi je sigurnosnog problema poznatog kao Denial of Service (DoS). DoS napadi ne zahtjevaju nužno velike količine resursa pa je zanimljivo takve "spore" DoS napade identificirati i analizirati. Ovim seminarom predstavit ćemo formalni model za verifikaciju sigurnosnih protokola koji je baziran na transformacijama multiskupova i uključuje i aspekt resursa. Predstavit ćemo model napadača koji se bazira na Dolev-Yao modelu, a raspolaže ograničenim resursima, kao i složenost pripadnog DoS problema.

 

Podaci za online praćenje preko Zoom platforme:

 
Topic: SLOM
Share this