Seminar za teoriju brojeva i algebru

lokacija: 
PMF Split (virtualno)
vrijeme: 
28.10.2020 - 10:15 - 12:00

U srijedu 28.10.2020. s početkom u 10:15,
virtualnim putem (koristeci platformu https://zoom.us/)
Matea Jelić i Jelena Pleština održat će predavanje pod naslovom

              "D(n)-m-torke u prstenu polinoma".

Potrebne informacije za pridruživanje seminaru:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99393612461

Meeting ID: 993 9361 2461

                                        Voditelji seminara:
                                        Andrej Dujella
                                        Alan Filipin
                                        Ivica Gusić
                                        Borka Jadrijević
                                        Filip Najman

 
 
Share this